Desk Account Manager

Heb jij die felbegeerde talenknobbel? Ben jij goed in verbinding maken met je klanten en partners, heb jij technische affiniteit en hou je van samenwerken met collega’s? Dan zijn wij op zoek naar jou! APOLLO zoekt een Desk Account Manager! (for English, please scroll down)

(for English, please scroll down)

Desk Account Manager

Heb jij die felbegeerde talenknobbel? Ben jij goed in verbinding maken met je klanten en partners, heb jij technische affiniteit en hou je van samenwerken met collega’s?
Dan zijn wij op zoek naar jou! APOLLO zoekt een Desk Account Manager!

Wie zijn wij?

Al bijna 175 (!) jaar en zes generaties lang ontwerpt, levert en installeert Apollo over de gehele wereld interne transportsystemen voor de bulk- en verpakkingsindustrie. Zowel voor het verticaal als horizontaal vervoeren van producten. Wij zetten vrijwel alles in beweging en staan vanzelfsprekend zelf ook niet stil. Ons motto is dan ook: Always moving forward!

Jouw job in hoofdlijnen:

Jij bent het eerste (enthousiaste) aanspreekpunt voor onze klanten

Je ziet uitdaging in het benaderen van potentiële internationale klanten en je spreekt minimaal één, maar bij voorkeur twee van de volgende talen: Spaans, Italiaans, Frans en/of Duits

Je houdt je bezig met werven van nieuwe klanten, maar draagt ook zorg voor gedefinieerde bestaande relaties

Je werkt nauw samen met en ondersteunt waar nodig de Sales Managers, maar daarnaast heb je ook intensief contact met je collega’s van de Internal Sales en Engineering

Jij:

  • Hebt een goed oog voor kansen die zich in de markt voordoen
  • Inventariseert makkelijk de (technische) eisen, wensen, behoeften en problemen van (potentiële) klanten
  • Bent bereid om te reizen voor beurzen of klantbezoeken samen met de Sales Manager
  • Kunt je goed inleven in de klant: je vindt het leuk om een goed en aansluitend advies te geven over producten, diensten, prijzen, kortingsregelingen en betalingsmogelijkheden, levertijden, garantiebepalingen en after sales service
  • Begeleidt vloeiend de overdracht van opdrachten naar uitvoerende afdelingen

Wat bieden wij jou?

Een ondernemende omgeving waarbinnen plezier, persoonlijke ontwikkeling en groei van resultaat centraal staan. Het spreekt voor zich dat we een prima marktconform salaris bieden.
Je kunt thuis werken, maar je collega’s zien je ook graag een paar dagen per week op ons kantoor in Coevorden.

Je komt werken bij een internationaal familiebedrijf met wereldwijd zo’n 150 tot 200 collega’s, die betrokken zijn bij hun werk én bij elkaar. We houden van hard werken, maar ook van gezelligheid en plezier en daarom staan wij bekend om onze legendarische feestjes.

Enthousiast? Meer weten?

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op onze website www.apollobv.nl.
Heb je vragen? Bel, app of mail met Nanette ten Hoor HR Manager via telefoonnummer 06-13168923. Ben je er al uit dat je je talent wilt inzetten bij ons familiebedrijf? Graag ontvangen we dan jouw CV en motivatie. Deze kun je mailen naar Nanette: nth@apollobv.nl

ENGLISH:

Do you have that coveted talent for languages? Are you good at connecting with your customers and partners, do you have a technical affinity, and do you like to collaborate with colleagues?
Then we are looking for you! APOLLO is looking for a Desk Account Manager!

Who are we?

For almost 175 (!) years and six generations, Apollo has been designing, supplying, and installing internal transport systems for the bulk and packaging industry all over the world. Both for vertical and horizontal transport of products. We set almost everything in motion and, of course, do not standstill. Our motto is, therefore: Always moving forward!

Your job in outlines:

• You are the first (enthusiastic) point of contact for our customers
• You see a challenge in approaching potential international customers and you speak at least one, but preferably two of the following languages: Spanish, Italian, French, and/or German
• You are involved in recruiting new customers, but you also take care of defined existing relationships
• You work closely with and support the Sales Managers where necessary, but you also have intensive contact with your colleagues from Internal Sales and Engineering

You:

• Have a good eye for opportunities that arise in the market
• Easily inventories the (technical) requirements, wishes, needs, and problems of (potential) customers
• Are willing to travel for trade shows or customer visits together with the Sales Manager
• You can empathize well with the customer: you enjoy giving good and subsequent advice about products, services, prices, discount schemes and payment options, delivery times, warranty conditions, and after-sales service
• Fluently guides the transfer of assignments to executive departments

What do we offer you?

An enterprising environment in which fun, personal development, and growth of results are central. Needless to say; we offer an excellent salary in line with the market.

You can work from home, but your colleagues would also like to see you at our office in Coevorden a few days a week.
You will work for an international family business with about 150 to 200 colleagues worldwide, who are involved in their work and with each other. We love hard work, but also fun and fun, which is why we are known for our legendary parties.

Want to know more?

For more information about our company, visit our website www.apollobv.nl.
Do you have questions? Call, app, or email Nanette ten Hoor HR Manager on telephone number 06-13168923. Have you already decided that you want to use your talent at our family business? We would like to receive your CV and motivation. You can email this to Nanette: nth@apollobv.nl